Dokumentar 2011

Tilbage til forsidenDokumentar_2011.html

Midsommerrug. Sorten groede som sædvanlig højt med strålængder på op til 170 cm og aks på 15-18 cm. Længe – til begyndende modning – holdt den sig opret, men over 100 mm regn på én uge først i august fik den eftertrykkeligt ned, så spildet blev på over 50%.

Gl. da. Landrug. Med en strålængde på 130 cm og en akslængde på op til 15 cm var sorten prægtig at skue o. Sct. Hans. Men med 3 gange normal nedbør i både juli og august skulle det jo gå galt. Sidst i august måtte der med en ”redningsaktion” klippes aks i udvalg for at sikre en lille udsæd til 2012.

Als Småhvede. Sorten havde fra forsommeren fantastisk fint udviklede aks, men gik så tidligt i leje, at spildet blev på mindst 50%.

Hedehavre. Den nøjsomme havre var standhaftig i regnen uden mange tabte kerner (bemærk de helt åbne småaks!), men som det ses, blev overgroningen med Kortstråle i det fugtigvarme vejr den ødelæggende faktor. En lille udsæd er dog sikret.

Triticum turgidum, Landhvede. Denne ellers robuste sort holdt sig nogenlunde ”på benene” indtil sidst i august, da stråene knækkede ned i stort tal med ødelagte og fastgroede aks til følge. Kvaliteten af den redede udsæd kan være betænkelig.

Tystofte stakket Hvede. Som det anes på billedet, holdt sorten længe stand mod ukrudt og store nedbørsmængder – her situationen o. 1. august. Men senere gik det som i så mange andre tilfælde i år galt med både ekstrem lejesæd, spiring i aksene og total overgroning af Kortstråle, Pileurt og Fuglegræs

6-rd. Byg Inka. Sortens tidlighed viste sin styrke i dette rekord-våde år, idet den var høstklar allerede 20. juli. Den megen nedbør bevirkede dog et behersket spild i form af afknækkede aks. De stærkt udblødte kerner viste i enkelte tilfælde spiring i akset, så alt i alt blev spildet snarere 30% end 20%.

Nøgen 6-rd. Byg. Allerede o. 15. juli var sorten høstklar, men gennemvåd, så der kom affaldende aks/spiring i aksene til overflod i første halvdel af august. Spildet blev på mindst 50%, og den bevarede udsæd til 2012 må betegnes som tvivlsom.

2-rd. Byg Langeland. En meget rigelig vækst først på sommeren med op til 15 cm lange aks blev i det våde vejr vendt til et spild på mindst 50% i august. Her en situation fra sidste del af august, hvor alle strå er gået i leje, og aksene er begyndt at tabe kerner i tørre perioder. Bemærk den begyndende misfarvning af kernerne.

2-rd. Byg Støvring. Efter den megen regn i august begyndte også denne sort, som det ses, at tabe de misfarvede kerner ud af aksene. Endvidere lå de bløde strå mange steder helt på jorden, så andelen af spirede og fastgroede aks blev uhyggelig stor. Den bevarede, kunsttørrede udsæd er af tvivlsom kvalitet.

Gl.da. 2-rd. Byg II. Den eneste af de 2-rd. bygsorter, som ikke blev slået helt ned af den megen nedbør. Misfarvning af kernerne var heller ikke udbredt, selv om den her ikke var høstet sidst i august. Det synes som om stråstyrken under ekstreme forhold er bedre hos denne sort end hos parallelsorterne I og III.

Inkabyg (jævnf. billede 7) slog alle rekorder mht. tilvækst i forsommeren. Her ses den ved begyndende skridning allerede før Sct. Hans og med en strålængde på 60 cm og – vel at mærke – en stråtykkelse på op mod 4-5 mm under første knæ.